Kalendarz najbliższych zawodów

Ostatni przed egzaminem kurs na patent strzelecki - 17 listopada 2019