Kalendarz najbliższych zawodów
Wyszukiwarka zawodów

Aktualności

KURSY BOJOWO-DYNAMICZNE - WRZESIEŃ 2019

Serdecznie zapraszamy na kursy strzelania taktyczno-bojowo dynamicznego z broni krótkiej, długiej i strzelby.

 

Najbliższe terminy kursów dynamicznych:

 

I etap Kursu Dynamicznego z broni krótkiej (pistolet) :

          CZWARTEK - 12.09.2019r. godz. 19:00-21:00

   

Uczymy m.in. szybkiej wymiany magazynka, właściwego dobycia broni, podstawowych komend, pozycji strzeleckich i szybkich ich zmian,elementów prawidłowego poruszania się z bronią w ręku, precyzyjnego oddania strzału do ukazującego się celu. Nabędą Państwo umiejętności sprawnego usuwania zacięć broni. Ćwiczymy strzelanie zza przesłon oraz strzelanie jedną ręką – dominującą i słabszą oraz zapoznacie się ze specyfiką torów dynamicznych o różnej trudności.

 

I etap Kursu Dynamicznego z broni długiej (karabin):

         WTOREK – 17.09.2019r. godz. 19:00- 22:00

Uczymy m.in. technik bezpiecznego ładowania i rozładowywania broni dugiej, zasad przestrzeliwania broni z wykorzystaniem przyrządów mechanicznych oraz z wykorzystaniem celowników 
przyjmowania postaw strzeleckich z karabinem, strzelania z różnych postaw strzeleckich,strzelania zza przysłon, strzelania z wymuszonych postaw strzeleckich, strzelania w czasie przemieszczania się.

 

I etap Kursu Dynamicznego ze strzelby gładkolufowej:

    ŚRODA– 18.09.2019r. godz. 19:00- 21:00

Uczymy m.in.zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się strzelbami gładkolufowymi,zasad poprawnego celowania, ładowania oraz rozładowania strzelby, przyjmowania prawidłowych postaw strzeleckich, taktycznego doładowanie strzelby, strzelania podczas przemieszczania się, strzelania zadaniowego z wykorzystaniem przesłon.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@iglica.waw.pl
*Szczegółowy harmonogram prześlemy osobom zainteresowanym.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA! Poziom dostosowany jest do osób zaczynających przygodę ze strzelectwem dynamicznym !!!

Po ukończenie wszystkich III etapów kursu dynamicznego wydawany jest certyfikat, który umożliwia udział w tematycznych treningach i zawodach dynamicznych organizowanych przez AGVO Sp. z o.o., a przede wszystkim możliwość wynajęcia osi strzeleckiej i samodzielnego treningu bez udziału instruktora AGVO

 

 

KURS NA PROWADZĄCEGO STRZELANIE/ INSTRUKTORA - WRZESIEŃ 2019

KURS NA PROWADZĄCEGO STRZELANIE - WRZESIEŃ 2019

 

 

 

Zgłoszenia : szkolenia@agvo.pl

Miejsce szkoleniaStrzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa   

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie!

 

Termin szkolenia:  14-15 WRZEŚNIA 2019 (sobota-niedziela)

 

         14 września 2019r. (sobota) godz. 9:00-18:00

         15 września 2019r. (niedziela) godz. 8:00-17:00

 

Zapraszamy do udziału w kursie na Prowadzącego Strzelanie, wszystkich członków Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA!

 

Zapraszamy rónież osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa, ubiegające się o pozwolenie na broń (do celów szkoleniowych, sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych , innych Służb Mundurowych .

 

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie", wydawanym przez ZG LOK, które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 

A. – pneumatycznej;
B. – palnej bocznego zapłonu;
C. – palnej centralnego zapłonu;
D. – maszynowej (pistolet);
E. – samoczynnej;
F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)
G. – gładkolufowej

 

Uprawnienie ,, Prowadzący Strzelanie '' , opisane jest w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm. 2000r.)

  

Organizator zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do uczestnictwa w kursie.
Kurs składa się z wykładów obejmujących przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne obejmują prowadzenie strzelań oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Całość zakończona jest egzaminem przeprowadzonym w dniu szkolenia.

 

Wymagania:
• ukończone 21 lat,
• umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną
• dobry stan zdrowia,
• wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: szkolenia@agvo.pl
• dokonanie opłaty za kurs
• UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

 

DODATKOWO: Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.
Lekarz będzie obecny na kursie (w sobotę) – (płatność gotówką w dniu szkolenia).

 

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób.
Więcej informacji pod numerem tel. (22) 499 63 58

 


Dla kursantów spoza Warszawy specjalna oferta noclegów, w pobliżu (300m) od strzelnicy

 

Uwaga! KURS PROWADZACEGO STRZELANIE MOŻNA ROZSZERZYĆ DODATKWO O KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA!

(Szczegóły poniżej)

 

 

 

Kurs INSTRUKTOR STRZELECTWA - WRZESIEŃ 2019

KURS - INSTRUKTOR STRZELECTWA (SPORTOWY, BOJOWY) - WRZESIEŃ 2019

 

KURSY ORGANIZOWANE W RAMACH REKONWERSJI MON

 

Zapraszamy Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń (do celów szkoleniowych, sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Polecany również dla Osób , które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa. Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych i innych Służb Mundurowych .

 

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

 

Organizator: Ośrodek Szkoleniowy AGVO (wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 913 K)

 

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie.

 

Najbliższe terminy:

 

14-15 WRZEŚNIA 2019r. (sobota - niedziela) oraz  20-22 WRZEŚNIA 2019r. (piątek-niedziela)

            

           14 września (sobota) godz. 09:00-18:00

           15 września (niedziela) godz. 8:00-18:00

           20 września (piątek) godz. 17:00-22:00

           21 września (sobota) godz. 8:00-18:00

           22 września (niedziela) godz. 8:00-18:00

            + 1 dzień praktyk w strzelnicy AGVO, ul. Puławska 561

 

zajęcia w dniach 14-15 września 2019r. zawierają kurs prowadzącego strzelanie

 

 

 

W ramach 60 godzin kursu instruktora zawarto 24 godziny lekcyjne z kursu prowadzącego strzelanie. Osoby posiadające już uprawnienie prowadzacego strzelanie zwolnione są z uczestnictwa w tych zajęciach.

 

W programie kursu instruktora strzelectwa uwzględnione jest szkolenie z zakresu strzelania sportowego i bojowego przy wykorzystaniu broni: bocznego i centralnego zapłonu : pistolety, pistolety maszynowe (broń samoczynna), karabinki i strzelby gładkolufowe m.in. 110 strzałów – Kałasznikow, Beryl, Glock, PM98 Glauberyt, MP15, Mossberg.Ukończenie kursu instruktora uprawnia do prowadzenia szkoleń strzeleckich z pojedynczą osobą bądź grupą osób na wszelkiego rodzaju strzelnicach, w jednostkach szkoleniowych podległych MON, MSWiA oraz wszelkich innych organizacjach oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

 

Kończąc kurs instruktora strzelectwa otrzymujemy:

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu instruktora strzelectwa
 • legitymację instruktora strzelectwa
 • legitymację prowadzącego strzelanie
 • certyfikat udziału w szkoleniu pierwszej pomocy z elementami TC3 (ratownictwo taktyczno – bojowe).

 

Miejsce szkolenia: Strzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa

e-mail: szkolenia@agvo.pl

 

AGVO zapewnia doskonałą jakość realizowanych kursów uwzględniając komfort i wygodę uczestników. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się w jednym obiekcie i realizowane są przez trenerów i instruktorów z ogromnym doświadczeniem. Dysponujemy w pełni wyposażoną salą wykładową, dwoma osiami strzeleckimi posiadającymi 12 stanowisk oraz wszelkim niezbędnym osprzętem potrzebnym do przeprowadzenia kursu.

* Szczegółowe objaśnienia odnośnie wszystkich zawartych informacji można uzyskać pod adresem e-mail: szkolenia@agvo.pl

 

Dla kursantów spoza Warszawy specjalna oferta noclegów, w pobliżu (300m) od strzelnicy.

 

 

KURS: Pierwsza pomoc przedmedyczna TC3 (rany postrzałowe)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej!.

 

Termin: 15 WRZEŚNIA 2019r. (niedziela) godz. 8:00-12:30 

 

Ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej zagwarantuje wiedzę i umiejętności praktycznego zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia jak również sytuacjach, które mogą wystąpić na strzelnicy ponieważ szkolenie zostało rozszerzone o tematykę ran postrzałowych!

 

Kurs prowadzony jest przez dyplomowanych ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno zawodowym jak i edukacyjnym.

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, pokazów i praktycznych ćwiczeń a nacisk kładziony jest przede wszystkim na zdobicie praktycznych umiejętności (ćwiczenia m.in. na fantomie, symulacje zdarzeń, obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED).

 

Poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego przekazywana wiedza jest zrozumiała dla osób nie mających na co dzień kontaktu z medycyną.

 

Po zakończonym szkoleniu, każdy uczestnik powinien:

 • właściwie ocenić sytuację
 • efektywnie wezwać pomoc
 • w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie

 

Absolwenci kursu otrzymają:

CERTFIKAT PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ Z ELEMENTAMI TC-3

(ratownictwo taktyczno-bojowe- rany postrzałowe)

 

Zapisy prosimy przesyłać na adres : biuro@iglica.waw.pl

Ważna informacja dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń!

 

Szanowni Państwo,

 

W linku poniżej prezentujemy dzisiejszy komunikat Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego związany z  wymogami dokumentacyjnymi niezbędnymi do otrzymania pozolenia na broń w postępowaniach administracyjnych Komendy Stołecznej Policji i Komend Wojewódzkich Policji.

 

[KOMUNIKAT1]

[KOMUNIKAT2]

 

 


 

 

 

BADANIA LEKARSKIE DO POZWOLENIA NA BROŃ!

 

 

 

Przychodnia Medycyny Pracy i Lecznictwa GADMED zaprasza członków i sympatyków Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA do skorzystania ze specjalnej oferty.

 

Na hasło „IGLICA" wykonamy w cenie promocyjnej komplet badań niezbędnych do ubiegania się o pozwolenie na broń - zakończonych wydaniem orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Wystarczy powołać się na Stowarzyszenie w trakcie rejestracji telefonicznej lub będąc na miejscu w przychodni.

 

W zakres badania wchodzą:

 

 • konsultacja u lekarza orzecznika
 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja psychologiczna
 • konsultacja psychiatryczna
 • badanie pola widzenia


Badania w promocyjnej cenie odbywają się w czwartki. Zapisy na wizyty prowadzi Rejestracja pod nr tel. (22) 829 93 52/53.

Zapraszamy do naszej przychodni na V piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Centrum Warszawy, tuż przy stacji Metra Świętokrzyska.

Strona przychodni: http://www.gadmed.pl/kontakt

Na badania prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Kurs na patent strzelecki - 28-29 września 2019r.

!Szanowni Państwo!

 

Stowarzyszenie Strzeleckie IGLICA serdecznie zaprasza na  kurs na patent strzelecki!

 

Termin:  28-29 września 2019r. (sobota- niedziela)

Miejsce: Strzelnica AGVO, ul. Puławska 561

 

Informacje nt. kursu:

*Zajęcia teoretyczne: sobota, 28.09.2019r., godz. 9:00 – 19:00 (przewidziane małe przerwy oraz jedna dłuższa)

*Zajęcia praktyczne:  niedziela, 29.09.2019r. zajęcia na strzelnicy z instruktorem w godzinie ustalonej indywidualnie w biurze Stowarzyszenia w dniu zajęć teoretycznych.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@iglica.waw.pl