Kalendarz najbliższych zawodów

Aktualności

Dwudniowe cykliczne zawody "Kryształowy Pistolet" 6-7.07.2020

 

 

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe cykliczne zawody "Kryształowy Pistolet ", które odbędą się w dniach
6-7 lipca 2020r. (poniedziałek-wtorek), w godzinach 11:00-22:00.

W zawodach mogą wziąć udział również osoby nieposiadające patentu ani licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

 

 

Termin: 6 lipca 2020r. (poniedziałek) w godz. 11:00-22:00 (ostatnie wejście o 21:30)

              7 lipca 2020r. (wtorek) w godz. 11:00-22:00 (ostatnie wejście o 21:30)

Miejsce – strzelnica AGVO, Puławska 561

Konkurencje - Psp10, Psp20, Pcz10, Pcz20, Ksp10, Kcz5, Kcz10, SP5, SP10, Psp10 One Hand, Pcz10 One Hand, konkurencje dynamiczne: PczD10, KczD5, SD5, karabinek 9mm.

 

 

Klasyfikacja zawodów:

PISTOLET: Psp10, Psp20, Pcz10, Pcz20
KARABIN: Ksp10, Kcz5, Kcz10, karabinek 9mm

 

[REGULAMIN]

 

Przypominamy o trwającej klasyfikacji PUCHARU DEBIUTANTA 2020 edycja letnia, w której Osoby bez patentu i licencji są osobno klasyfikowani - do wygrania PUCHARY!!
Konkurencje wchodzące w skład Pucharu Debiutanta: Psp10,Pcz10,Ksp10,SP5.

KURS NA PROWADZĄCEGO STRZELANIE/ INSTRUKTORA LIPIEC 2020

 

KURS NA PROWADZĄCEGO STRZELANIE 

 

Zgłoszenia : szkolenia@agvo.pl

Miejsce szkoleniaStrzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa   

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie!

 

Termin szkolenia:  (sobota-niedziela)

 

 •             18 lipca  (sobota) godz. 8:00-18:00
 •             19 lipca  (niedziela) godz. 8:00-18:00

 

Zapraszamy do udziału w kursie na Prowadzącego Strzelanie, wszystkich członków Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA!

 

Zapraszamy rónież osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa, ubiegające się o pozwolenie na broń (do celów szkoleniowych, sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych , innych Służb Mundurowych .

 

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie", wydawanym przez ZG LOK, które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 

A. – pneumatycznej;
B. – palnej bocznego zapłonu;
C. – palnej centralnego zapłonu;
D. – maszynowej (pistolet);
E. – samoczynnej;
F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)
G. – gładkolufowej

 

Uprawnienie ,, Prowadzący Strzelanie '' , opisane jest w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm. 2000r.)

  

Organizator zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do uczestnictwa w kursie.
Kurs składa się z wykładów obejmujących przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne obejmują prowadzenie strzelań oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Całość zakończona jest egzaminem przeprowadzonym w dniu szkolenia.

 

Wymagania:
• ukończone 21 lat,
• umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną
• dobry stan zdrowia,
• wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: szkolenia@agvo.pl
• dokonanie opłaty za kurs
• UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

 

 

 

DODATKOWO: Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.
Lekarz będzie obecny na kursie (w sobotę) – (płatność gotówką w dniu szkolenia).

 

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób.
Więcej informacji pod numerem tel. (22) 499 63 58

 


Dla kursantów spoza Warszawy specjalna oferta noclegów, w pobliżu (300m) od strzelnicy

 

Uwaga! KURS PROWADZACEGO STRZELANIE MOŻNA ROZSZERZYĆ DODATKWO O KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA!

(Szczegóły poniżej)

 

18-19 lipca 2020r. (sobota-niedziela) oraz 24-26 lipca 2020r. (piątek-niedziela)

 •  18 lipca (piątek) godz. 09:00-18:00
 •  19 lipca (sobota) godz. 09:00-18:00
 •  24 lipca (piątek) godz. 17:00-22:00
 •  25 lipca (sobota) godz. 08:00-18:00
 •  16 lipca (niedziela) godz. 08:00-16:00

+ 1 dzień praktyk w strzelnicy AGVO, ul. Puławska 561

zajęcia w dniach 18-19 lipca zawierają kurs prowadzącego strzelanie

Zapraszamy Osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa , ubiegające się o pozwolenie na broń ( do celów szkoleniowych , sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych , innych Służb Mundurowych .

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

Organizator: Ośrodek Szkoleniowy AGVO (wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 913 K)

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie.

 

Szkolenie Rusznikarskie 3 dniowe Lipiec 2020

 

 

 

Miejsce: Strzelnica AGVO , ul. Puławska 561

Ilość osób : 6-8 osób

Czas trwania : 3 dni 

TERMIN - 24-26 lipiec 2020  - prosimy o wysyłanie zgłoszeń na szkolenia@agvo.pl

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanego instruktora, technika uzbrojenia,rusznikarza.

SZKOLENIE UKOŃCZONE JEST OTRZYMANIEM CERTYFIKATU UCZESTNICTWA przez Ośrodek Szkoleniowy AGVO (wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 913 K)

 

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie ?

 • Pracownicy Służb Mundurowych
 • Dla Członków Klubów Strzeleckich , chcących poszerzyć swoje kwalifikacje

Dla osób:

 • posiadających własną broń, które mają problemy z jej czyszczeniem, obsługą, konserwacją.
 • przygotowujących się do egzaminu na patent strzelecki
 • chcących nauczyć się rozkładać i składać broń oraz poznać typy broni oraz ich części
 • chcących dowiedzieć się jak pozbyć się usterek oraz jak radzić sobie z zacięciem broni
 • chcących poznać jak zamontować części i akcesoria na broni

Szczegółowy plan szkolenia będzie dostępny dla osób zainteresowanych. Zapraszamy do kontaktu.

 

Zgłoszenia: szkolenia@agvo.pl

 

Sprawdzian WYNIKI

WYNIKI SPRAWDZIANU DOSTĘPNE! 

 

 

 

Szanowni Państwo, wyniki sprawdzianu, który odbył się w dniach 22-24.05.2020r. są juz dostępne ! 

 

Znajdziecie je Państwo poniżej

 

[WYNIKI] 

STRZELNICA AGVO OTWARTA

Szanowni Państwo,

Jesteśmy otwarci w godzinach :

Poniedziałek– Piątek godz. 13:00 – 22:00

Sobota godz. 10:00 – 19:00

Niedziela godz. 10:00-18:00

 

Obowiązują następujące zasady:

1. Każda osoba chcąca skorzystać ze strzelnicy musi posiadać swoją maseczkę ochronną oraz rękawiczki ochronne.

2. Z osi strzeleckich mogą korzystać strzelcy testujący broń i amunicję własną bądź obiektową z zachowaniem odstępu minimum 2 metry od siebie.

 

Zapraszamy również pracowników wszystkich Służb Mundurowych i Myśliwych.

Zawody i Szkolenia zawieszone do odwołania.

 

W związku z powyższym, prosimy o rezerwacje telefoniczne.

Szczegóły pod numerem (22) 499 63 58 / (22) 224 10 20.

Szkolenia Online

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ Z ELEMENTAMI TC3 ONLINE (RANY POSTRZAŁOWE)

Termin: DO USTALENIA (dostępne wszystkie dni tygodnia)

 • Ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej online zagwarantuje wiedzę i umiejętności zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia jak również sytuacjach, które mogą wystąpić również na strzelnicy ponieważ szkolenie zostało rozszerzone o tematykę ran postrzałowych!
 • Kurs prowadzony jest przez dyplomowanego ratownika medycznego z wieloletnim doświadczeniem zarówno zawodowym jak i edukacyjnym.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładu online, z wykorzystaniem pokazów i ćwiczeń , nacisk kładziony jest przede wszystkim na zdobycie umiejętności m.in. symulacje zdarzeń, obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, pokazywane ćwiczenia na fantomie, obsługa sprzętu medycznego (np. opaski zaciskowe itp.) oraz pokazanie czym można zastąpić profesjonalny sprzęt medyczny, gdy w pobliżu takiego nie posiadamy.

Poprzez wykorzystanie sprzętu medycznego i nie tylko przekazywana wiedza jest zrozumiała dla osób nie mających na co dzień kontaktu z medycyną.

 

Po zakończonym szkoleniu, każdy uczestnik powinien:
• właściwie ocenić sytuację
• efektywnie wezwać pomoc
• w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie

 

Absolwenci szkolenia otrzymają: ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA ONLINE.

Informację o kosztach prześlemy osobom zainteresowanym.
Więcej informacji : szkolenia@agvo.pl

 


       SZKOLENIE RUSZNIKARSKIE ONLINE

Termin: DO USTALENIA (dostępne wszystkie dni tygodnia)

Szkolenie podzielone jest na dwa bloki :

BLOK I – BROŃ KRÓTKA (pistolety, rewolwery)
BLOK II –BROŃ DŁUGA (karabiny, strzelby)

• Koszt szkolenia : 100 zł (jeden blok)
• Czas trwania: 2 godziny (jeden blok)


Czy nurtują Państwa pytania :

  -Jak dobrze wyczyścić broń ?
  -Jak dobrze zakonserwować broń ? Jak sprawnie usuwać awarie i niesprawności broni SAMODZIELNIE?


  Zapraszamy na KURS ONLINE szkolenia@agvo.pl

   Nie ma potrzeby wychodzenia z domu. Wystarczy komputer , a nasz wykwalifikowany Technik Uzbrojenia i Rusznikarz pokaże Państwu jak zlikwidować awarie, jakie występują typowe           niesprawności przyrządów celowniczych, jak je dobrze zgrywać ... Jeśli macie Państwo pytania, można je zadawać w trakcie trwania szkolenia.

W kursie mogą brać udział wszyscy, którzy chcą, a w szczególności osoby:

 

• Posiadające broń krótką/długą
• Przymierzające się do zakupu broni
• Które dopiero zakupiły broń
• Miłośnicy broni
• Mające kontakt z bronią, członkowie klubów strzeleckich

 

Po odbyciu szkolenia, otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia rusznikarskiego online.

Szczegółowy plan szkolenia będzie dostępny dla osób zainteresowanych. Zapraszamy do kontaktu.

 

Zgłoszenia oraz zapytania : szkolenia@agvo.pl

Strzelnica Otwarta

Szanowni Państwo,

 

Informujemy , że strzelnica jest otwarta, dla osób które w myśl obowiązujących przepisów mogą z niej korzystać.

Obowiązują następujące warunki , aby zachować bezpieczeństwo Państwa oraz Naszych Pracowników:

 

1.   Każda osoba korzystająca ze strzelnicy musi posiadać swoją maseczkę oraz rękawiczki ochronne.


2.   Na osi strzeleckiej przyjmowane będą Osoby , z zachowaniem wszelkich nałożonych restrykcji obecnego stanu ,związanego z koronawirusem.

 

W związku z powyższym, prosimy o rezerwacje telefoniczne.

Szczegóły pod numerem (22) 499 63 58 / (22) 224 10 20.