Kalendarz najbliższych zawodów

Aktualności

Dla osób z własną bronią !

Szanowni Państwo , 

Przypominamy, że Członkowie Iglicy, posiadający własną broń krótką strzelają :

Poniedziałki i piątki - STANDARDOWO - 20 zł / godzinę 

 

 

ALE UWAGA!!

 

WTOREK - CZWARTEK 

rządzi się innymi prawami Wyluzowany

 

w godzinach 11:00-18:00 osoby z własną bronią krótką :

* wynajęcie toru na 30 min - 20 zł 

* wynajecie toru na 60 min - 30 zł

 

Dla Osób spoza Klubu cennik z własną bronią krótką 

Od poniedziałku - piątku w godzinach 11:00-18:00 osoby z własną bronią krótką :

* wynajecie toru na 60 min - 30 zł 

 

 


 

 

 

KARABIN 

Zniżka dla Członków IGLICY na tor karabinowy z własną bronią! 

 Zapłacicie 50 zł za godzinę strzelania z własnej broni długiej ( kaliber : .223 Remington , 7,62/39)!

 

 

 

KURS NA PROWADZĄCEGO STRZELANIE/ INSTRUKTORA - LISTOPAD 2019

KURS NA PROWADZĄCEGO STRZELANIE - LISTOPAD 2019

 

 

 

Zgłoszenia : szkolenia@agvo.pl

Miejsce szkoleniaStrzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa   

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie!

 

Termin szkolenia:  16-17 LISTOPAD 2019 (sobota-niedziela)

 

         16 lisopada 2019r. (sobota) godz. 9:00-18:00

         17 listopada 2019r. (niedziela) godz. 8:00-17:00

 

Zapraszamy do udziału w kursie na Prowadzącego Strzelanie, wszystkich członków Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA!

 

Zapraszamy rónież osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa, ubiegające się o pozwolenie na broń (do celów szkoleniowych, sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych , innych Służb Mundurowych .

 

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie", wydawanym przez ZG LOK, które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 

A. – pneumatycznej;
B. – palnej bocznego zapłonu;
C. – palnej centralnego zapłonu;
D. – maszynowej (pistolet);
E. – samoczynnej;
F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)
G. – gładkolufowej

 

Uprawnienie ,, Prowadzący Strzelanie '' , opisane jest w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm. 2000r.)

  

Organizator zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do uczestnictwa w kursie.
Kurs składa się z wykładów obejmujących przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne obejmują prowadzenie strzelań oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Całość zakończona jest egzaminem przeprowadzonym w dniu szkolenia.

 

Wymagania:
• ukończone 21 lat,
• umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną
• dobry stan zdrowia,
• wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: szkolenia@agvo.pl
• dokonanie opłaty za kurs
• UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

 

DODATKOWO: Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.
Lekarz będzie obecny na kursie (w sobotę) – (płatność gotówką w dniu szkolenia).

 

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób.
Więcej informacji pod numerem tel. (22) 499 63 58

 


Dla kursantów spoza Warszawy specjalna oferta noclegów, w pobliżu (300m) od strzelnicy

 

Uwaga! KURS PROWADZACEGO STRZELANIE MOŻNA ROZSZERZYĆ DODATKWO O KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA!

(Szczegóły poniżej)

 

 16-17 listopada 2019r. (sobota-niedziela) oraz 22-24 listopada 2019r. (piątek-niedziela)

 • 16 listopada (sobota) godz. 09:00-18:00
 • 17 listopada (niedziela) godz. 08:00-17:00
 • 22 listopada (piątek) godz. 17:00-22:00
 • 23 listopada (sobota) godz. 08:00-18:00
 • 24 listopada (niedziela) godz. 08:00-17:00

+ 1 dzień praktyk w strzelnicy AGVO, ul. Puławska 561

zajęcia w dniach 16-17 listopada 2019r. zawierają kurs prowadzącego strzelanie

Zapraszamy Osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa , ubiegające się o pozwolenie na broń ( do celów szkoleniowych , sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych , innych Służb Mundurowych .

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

Organizator: Ośrodek Szkoleniowy AGVO (wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 913 K)

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie.

 

Kurs INSTRUKTOR STRZELECTWA - PAŹDZIERNIK 2019

KURS - INSTRUKTOR STRZELECTWA (SPORTOWY, BOJOWY) - PAŹDZIERNIK 2019

 

KURSY ORGANIZOWANE W RAMACH REKONWERSJI MON

 

Zapraszamy Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń (do celów szkoleniowych, sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Polecany również dla Osób , które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa. Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych i innych Służb Mundurowych .

 

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

 

Organizator: Ośrodek Szkoleniowy AGVO (wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 913 K)

 

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie.

 

Najbliższe terminy:

 

12-13 października 2019r. (sobota - niedziela) oraz  18-20 października 2019r. (piątek-niedziela)

            

           12 października (sobota) godz. 09:00-18:00

           13 października (niedziela) godz. 8:00-18:00

           18 października (piątek) godz. 17:00-22:00

           19 października (sobota) godz. 8:00-18:00

           20 października (niedziela) godz. 8:00-18:00

            + 1 dzień praktyk w strzelnicy AGVO, ul. Puławska 561

 

zajęcia w dniach 12-13 października 2019r. zawierają kurs prowadzącego strzelanie

 

 

 

W ramach 60 godzin kursu instruktora zawarto 24 godziny lekcyjne z kursu prowadzącego strzelanie. Osoby posiadające już uprawnienie prowadzacego strzelanie zwolnione są z uczestnictwa w tych zajęciach.

 

W programie kursu instruktora strzelectwa uwzględnione jest szkolenie z zakresu strzelania sportowego i bojowego przy wykorzystaniu broni: bocznego i centralnego zapłonu : pistolety, pistolety maszynowe (broń samoczynna), karabinki i strzelby gładkolufowe m.in. 110 strzałów – Kałasznikow, Beryl, Glock, PM98 Glauberyt, MP15, Mossberg.Ukończenie kursu instruktora uprawnia do prowadzenia szkoleń strzeleckich z pojedynczą osobą bądź grupą osób na wszelkiego rodzaju strzelnicach, w jednostkach szkoleniowych podległych MON, MSWiA oraz wszelkich innych organizacjach oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

 

Kończąc kurs instruktora strzelectwa otrzymujemy:

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu instruktora strzelectwa
 • legitymację instruktora strzelectwa
 • legitymację prowadzącego strzelanie
 • certyfikat udziału w szkoleniu pierwszej pomocy z elementami TC3 (ratownictwo taktyczno – bojowe).

 

Miejsce szkolenia: Strzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa

e-mail: szkolenia@agvo.pl

 

AGVO zapewnia doskonałą jakość realizowanych kursów uwzględniając komfort i wygodę uczestników. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się w jednym obiekcie i realizowane są przez trenerów i instruktorów z ogromnym doświadczeniem. Dysponujemy w pełni wyposażoną salą wykładową, dwoma osiami strzeleckimi posiadającymi 12 stanowisk oraz wszelkim niezbędnym osprzętem potrzebnym do przeprowadzenia kursu.

* Szczegółowe objaśnienia odnośnie wszystkich zawartych informacji można uzyskać pod adresem e-mail: szkolenia@agvo.pl

 

Dla kursantów spoza Warszawy specjalna oferta noclegów, w pobliżu (300m) od strzelnicy.

 

 

KURSY BOJOWO-DYNAMICZNE - PAŹDZIERNIK 2019

Serdecznie zapraszamy na kursy strzelania taktyczno-bojowo dynamicznego z broni krótkiej, długiej i strzelby.

 

Najbliższe terminy kursów dynamicznych:

 

I etap Kursu Dynamicznego z broni krótkiej (pistolet) :

          WTOREK - 08.10.2019r. godz. 19:00-21:00

   

Uczymy m.in. szybkiej wymiany magazynka, właściwego dobycia broni, podstawowych komend, pozycji strzeleckich i szybkich ich zmian,elementów prawidłowego poruszania się z bronią w ręku, precyzyjnego oddania strzału do ukazującego się celu. Nabędą Państwo umiejętności sprawnego usuwania zacięć broni. Ćwiczymy strzelanie zza przesłon oraz strzelanie jedną ręką – dominującą i słabszą oraz zapoznacie się ze specyfiką torów dynamicznych o różnej trudności.

 

I etap Kursu Dynamicznego z broni długiej (karabin):

         WTOREK – 15.10.2019r. godz. 19:00- 22:00

Uczymy m.in. technik bezpiecznego ładowania i rozładowywania broni dugiej, zasad przestrzeliwania broni z wykorzystaniem przyrządów mechanicznych oraz z wykorzystaniem celowników 
przyjmowania postaw strzeleckich z karabinem, strzelania z różnych postaw strzeleckich,strzelania zza przysłon, strzelania z wymuszonych postaw strzeleckich, strzelania w czasie przemieszczania się.

 

I etap Kursu Dynamicznego ze strzelby gładkolufowej:

    CZWARTEK– 17.10.2019r. godz. 19:00- 21:00

Uczymy m.in.zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się strzelbami gładkolufowymi,zasad poprawnego celowania, ładowania oraz rozładowania strzelby, przyjmowania prawidłowych postaw strzeleckich, taktycznego doładowanie strzelby, strzelania podczas przemieszczania się, strzelania zadaniowego z wykorzystaniem przesłon.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@iglica.waw.pl
*Szczegółowy harmonogram prześlemy osobom zainteresowanym.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA! Poziom dostosowany jest do osób zaczynających przygodę ze strzelectwem dynamicznym !!!

Po ukończenie wszystkich III etapów kursu dynamicznego wydawany jest certyfikat, który umożliwia udział w tematycznych treningach i zawodach dynamicznych organizowanych przez AGVO Sp. z o.o., a przede wszystkim możliwość wynajęcia osi strzeleckiej i samodzielnego treningu bez udziału instruktora AGVO

 

 

Mistrzostwa Polski OPEN WROCŁAW

 

 

W imieniu wszystkich Członków Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA, pragnę pogratulować i podziękować naszej Reprezentacji za wspaniały występ naszego Klubu na Mistrzostwach Polski.

 

Szczególnie wartościowe są medale zdobyte w klasyfikacjach drużynowych. Świadczy to o coraz większej sile naszego Klubu.
W tym miejscu chciałbym podziękować kapitanowi naszej Reprezentacji – Pawłowi Skoneckiemu , który oprócz czynnego udziału w ogólnopolskich zawodach , poświęca dużo czasu na treningi i przygotowywania do startów , kolejnych zawodników. Dla przyszłych medalistów - w co drugą środę pod okiem Pawła odbywają się cykliczne treningi Sekcji Precyzyjnego Strzelania.

 

Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA,
Ireneusz Grabowski.

Mistrzostwa Polski OPEN WROCŁAW 20-22.09.2019

Mamy ogromną przyjemnośc poinformować Państwa o zdobyczach naszej Reprezentacji na Mistrzostwach Polski , które odbyły się w miniony weekend 20-22.09.2019 r. we Wrocławiu.

W konkurencjach pistoletowych na Mistrzostwach Polski najwięcej MEDALI spośród wszystkich zespołów, czyli 9 zdobyła IGLICA!!


5 DRUŻYNOWOWyluzowany
4 INDYWIDUALNIEWyluzowany


Bijąc 2 REKORDY POLSKI DRUŻYNOWO !!! 

Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałow 847 pkt - w drużynie  : Marcin Stróżański, Paweł Skonecki, Grzegorz Orłowski

Pistolet dowolny 40 strzałow 1053 pkt- w drużynie : Marcin Stróżański , Paweł Skonecki, Grzegorz Orłowski

 


Multimedalistą został nasz zawodnik Grzegorz Orłowski zdobywając w sumie 8 medaliWyluzowany Gratulujemy !

 


Zdobycze Medalowe naszej Kadry :


DRUŻYNOWO:

 • ZŁOTO (847 pkt)- konkurencja Pcz 30 w składzie Marcin Stróżański, Paweł Skonecki, Grzegorz Orłowski 
 • ZŁOTO (1053 pkt)- konkurencja Pdw 40 w składzie  Marcin Stróżański , Paweł Skonecki, Grzegorz Orłowski
 • SREBRO (846 pkt)- konkurencja Psp 30 w składzie Marcin Stróżański , Paweł Skonecki, Grzegorz Orłowski
 • SREBRO (1122 pkt) - konkurencja Ppn 40 w składzie Marcin Stróżański , Paweł Skonecki, Grzegorz Orłowski
 • BRĄZ (1460 pkt)- konkurencja  Pst 30 w składzie Paweł Skonecki, Grzegorz Orłowski, Maciej Śliwakowski

 

INDYWIDUALNIE: 

 • ZŁOTO (359 pkt)Marcin Stróżański konkurecja Pdw 40 
 • SREBRO (357 pkt)- Grzegorz Orłowski konkurencja Pdw40 
 • SREBRO (286 pkt) - Grzegorz Orłowski konkurencja Pcz30 
 • BRĄZ (520 pkt)- Grzegorz Orłowski konkurencja Pst 30 

 

GRATULUJEMY  !! Wyluzowany Czekamy na kolejne medale już niedługo na Finale Pucharu Polski OPEN w październikuMrugnięcie

 

Poniżej fotorelacja z Mistrzostw Polski :) 

 

Podium- Grzegorz Orłowski - 2 miejsce 

 Podium drużynowo - ZŁOTO - Paweł Skonecki, Marcin Stróżański, Grzegorz Orłowski

 

Podium - Grzegorz Orłowski - 3 miejsce

Podium - ZŁOTO - Paweł Skonecki, Grzegorz Orłowski, Marcin Stróżański 

 

Podium- SREBRO - Paweł Skonecki, Grzegorz Orłowski

Egzamin na patent strzelecki - 01.12.2019

 

UWAGA!  EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI - 1 GRUDNIA 2019! REJESTRACJA od 17 do 29 listopada 2019r!

 

Uprzejmie informujemy, że na strzelnicy AGVO, ul. Puławska 561, odbędzie się egzamin na patent strzelecki.

 

 • Termin: 01 grudnia 2019r. (niedziela)
 • Godzina: 8:00
 • Konkurencje: pistolet, karabin, strzelba

 

Egzamin obejmuje:

 • część teoretyczną: test jednokrotnego wyboru (10 pytań)
 • część praktyczną: pistolet (25m), karabin pneumatyczny (10m) oraz strzelba (10m - cel metalowy)

 

Objaśnienie:

 • Egzamin z pistoletu: pistolet bocznego zapłonu (Margolin/Hammerli)
 • Egzamin z karabinu: karabin pneumatyczny
 • Egzamin ze strzelby: strzelba gładkolufowa (cel-metalowy)

 

Warunki uczestnictwa w egzaminie:

 • ukończone 18 lat
 • minimum 3 miesięczny staż w klubie o charakterze strzeleckim zrzeszonym w PZSS
 • ukończony kurs na patent strzelecki 
 • wypełnienie wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, który następnie należy dostarczyć do biura klubu macierzystego w celu podpisu przez kierownika   (wniosek należy dostarczyć do klubu na min. 1 dzień przed egzaminem - dotyczy członków IGLICY)
 • zdobycie orzeczenia lekarza medycyny sportowej (lekarz będzie obecny w dniu egzaminu -7:30-8:00)

 

UWAGA!

Zapisy na egzamin na patent strzelecki są możliwe wyłącznie poprzez portal informatyczny PZSS!*

Rejestracja na egzamin możliwa tylko w dniach 17-29.11.2019r.

Logowanie do systemu:
Adres: portal.pzss.org.pl
Login: adres e-mail
Hasło: PESEL

* w razie wystąpienia problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt: biuro@iglica.waw.pl

 

SZKOLENIE Z KARABINU PNEUMATYCZNEGO:

W związku z tym, iż na egzaminie z karabinu strzelania odbywają się z karabinu pneumatycznego, na strzelnicy AGVO udostępnione zostaną ww. jednostki broni w następujących dniach i godzinach: informacje będą dostępne wkrótce. 

 

Koszt szkolenia:  
Czas szkolenia:
Ilość osób podczas szkolenia:


UWAGA! Na szkolenie należy umówić się telefonicznie pod nr 22 499 63 58 / 22 224 10 20 po opublikowaniu terminu.