Kalendarz najbliższych zawodów

Aktualności

KURS NA PROWADZĄCEGO STRZELANIE/ INSTRUKTORA - GRUDNIA 2019

KURS NA PROWADZĄCEGO STRZELANIE - GRUDNIA 2019

 

 

 

Zgłoszenia : szkolenia@agvo.pl

Miejsce szkoleniaStrzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa   

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie!

 

Termin szkolenia:  7-8 grudnia  2019 (sobota-niedziela)

 

         7 grudnia  2019r. (sobota) godz. 9:00-18:00

         8 grudnia  2019r. (niedziela) godz. 8:00-17:00

 

Zapraszamy do udziału w kursie na Prowadzącego Strzelanie, wszystkich członków Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA!

 

Zapraszamy rónież osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa, ubiegające się o pozwolenie na broń (do celów szkoleniowych, sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych , innych Służb Mundurowych .

 

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie", wydawanym przez ZG LOK, które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 

A. – pneumatycznej;
B. – palnej bocznego zapłonu;
C. – palnej centralnego zapłonu;
D. – maszynowej (pistolet);
E. – samoczynnej;
F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)
G. – gładkolufowej

 

Uprawnienie ,, Prowadzący Strzelanie '' , opisane jest w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm. 2000r.)

  

Organizator zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do uczestnictwa w kursie.
Kurs składa się z wykładów obejmujących przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne obejmują prowadzenie strzelań oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Całość zakończona jest egzaminem przeprowadzonym w dniu szkolenia.

 

Wymagania:
• ukończone 21 lat,
• umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną
• dobry stan zdrowia,
• wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: szkolenia@agvo.pl
• dokonanie opłaty za kurs
• UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

 

DODATKOWO: Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.
Lekarz będzie obecny na kursie (w sobotę) – (płatność gotówką w dniu szkolenia).

 

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób.
Więcej informacji pod numerem tel. (22) 499 63 58

 


Dla kursantów spoza Warszawy specjalna oferta noclegów, w pobliżu (300m) od strzelnicy

 

Uwaga! KURS PROWADZACEGO STRZELANIE MOŻNA ROZSZERZYĆ DODATKWO O KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA!

(Szczegóły poniżej)

 

 7-8 grudnia  2019r. (sobota-niedziela) oraz 13-15 grudnia 2019r. (piątek-niedziela)

 • 7 grudnia (sobota) godz. 09:00-18:00
 • 8 grudnia (niedziela) godz. 08:00-17:00
 • 13 grudnia  (piątek) godz. 17:00-22:00
 • 14 grudnia (sobota) godz. 08:00-18:00
 • 15 grudnia  (niedziela) godz. 08:00-17:00

+ 1 dzień praktyk w strzelnicy AGVO, ul. Puławska 561

zajęcia w dniach 7-8 grudnia 2019r. zawierają kurs prowadzącego strzelanie

Zapraszamy Osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa , ubiegające się o pozwolenie na broń ( do celów szkoleniowych , sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych , innych Służb Mundurowych .

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

Organizator: Ośrodek Szkoleniowy AGVO (wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 913 K)

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie.

 

Egzamin na patent strzelecki - 01.12.2019

 

UWAGA!  EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI - 1 GRUDNIA 2019! REJESTRACJA od 17 do 29 listopada 2019r!

 

Uprzejmie informujemy, że na strzelnicy AGVO, ul. Puławska 561, odbędzie się egzamin na patent strzelecki.

 

 • Termin: 01 grudnia 2019r. (niedziela)
 • Godzina: 8:00
 • Konkurencje: pistolet, karabin, strzelba

 

Egzamin obejmuje:

 • część teoretyczną: test jednokrotnego wyboru (10 pytań)
 • część praktyczną: pistolet (25m), karabin pneumatyczny (10m) oraz strzelba (10m - cel metalowy)

 

Objaśnienie:

 • Egzamin z pistoletu: pistolet bocznego zapłonu (Margolin/Hammerli)
 • Egzamin z karabinu: karabin pneumatyczny
 • Egzamin ze strzelby: strzelba gładkolufowa (cel-metalowy)

 

Warunki uczestnictwa w egzaminie:

 • ukończone 18 lat
 • minimum 3 miesięczny staż w klubie o charakterze strzeleckim zrzeszonym w PZSS
 • ukończony kurs na patent strzelecki 
 • wypełnienie wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, który następnie należy dostarczyć do biura klubu macierzystego w celu podpisu przez kierownika   (wniosek należy dostarczyć do klubu na min. 1 dzień przed egzaminem - dotyczy członków IGLICY)
 • zdobycie orzeczenia lekarza medycyny sportowej (lekarz będzie obecny w dniu egzaminu -7:30-8:00)

 

UWAGA!

Zapisy na egzamin na patent strzelecki są możliwe wyłącznie poprzez portal informatyczny PZSS!*

Rejestracja na egzamin możliwa tylko w dniach 17-29.11.2019r.

Logowanie do systemu:
Adres: portal.pzss.org.pl
Login: adres e-mail
Hasło: PESEL

* w razie wystąpienia problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt: biuro@iglica.waw.pl

 

SZKOLENIE Z KARABINU PNEUMATYCZNEGO:

W związku z tym, iż na egzaminie z karabinu strzelania odbywają się z karabinu pneumatycznego, na strzelnicy AGVO udostępnione zostaną ww. jednostki broni w następujących dniach i godzinach:piątek (22.11), wtorek(26.11), środa (27.11) w godz. 13:00-22:00. 

 

Koszt szkolenia:  20 zł
Czas szkolenia: 15 min
Ilość osób podczas szkolenia:  3 osoby


UWAGA! Na szkolenie należy umówić się telefonicznie pod nr 22 499 63 58 / 22 224 10 20.

Ostatni przed egzaminem kurs na patent strzelecki - 17 listopada 2019

!Szanowni Państwo!

 

Stowarzyszenie Strzeleckie IGLICA serdecznie zaprasza na ostatni przed egzaminem kurs na patent strzelecki!

 

Termin:  17 listopada (niedziela)

Miejsce: Strzelnica AGVO, ul. Puławska 561

 

Informacje nt. kursu:

*Zajęcia teoretyczne: niedziela, 17.11.2019r., godz. 9:00 – 19:00 (przewidziane małe przerwy oraz jedna dłuższa)

*Zajęcia praktyczne: zajęcia na strzelnicy z instruktorem w godzinie ustalonej indywidualnie w biurze Stowarzyszenia w dniu zajęć teoretycznych.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@iglica.waw.pl

 

Wyniki zawodów Sekcji Młodzieżowej 2019

 

Szanowni Państwo ! 

Wyniki II zawodów Sekcji Młodzieżowej są juz DOSTĘPNE W ZAKŁADCE !! 

 Gratulujemy Zwycięzcom oraz wszystkim Młodym Zawodnikom za udział w zawodach !! 

Puchary oraz dyplomy będą do odebrania na Uroczystej Gali Rozdania nagród w Styczniu 2020 r. Uśmiech

Trzymamy kciuki za kolejne zawody , które już będą strzelane z postawy STOJĄCEJ!!!

[REGULAMIN] 

 

KURS: Pierwsza pomoc przedmedyczna TC3 (rany postrzałowe)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej!.

 

Termin: 16 listopada 2019r. (sobota) godz. 9:00-13:30 

 

Ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej zagwarantuje wiedzę i umiejętności praktycznego zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia jak również sytuacjach, które mogą wystąpić na strzelnicy ponieważ szkolenie zostało rozszerzone o tematykę ran postrzałowych!

 

Kurs prowadzony jest przez dyplomowanych ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno zawodowym jak i edukacyjnym.

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, pokazów i praktycznych ćwiczeń a nacisk kładziony jest przede wszystkim na zdobicie praktycznych umiejętności (ćwiczenia m.in. na fantomie, symulacje zdarzeń, obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED).

 

Poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego przekazywana wiedza jest zrozumiała dla osób nie mających na co dzień kontaktu z medycyną.

 

Po zakończonym szkoleniu, każdy uczestnik powinien:

 • właściwie ocenić sytuację
 • efektywnie wezwać pomoc
 • w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie

 

Absolwenci kursu otrzymają:

CERTFIKAT PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ Z ELEMENTAMI TC-3

(ratownictwo taktyczno-bojowe- rany postrzałowe)

 

Zapisy prosimy przesyłać na adres : biuro@iglica.waw.pl

Kurs INSTRUKTOR STRZELECTWA - PAŹDZIERNIK 2019

KURS - INSTRUKTOR STRZELECTWA (SPORTOWY, BOJOWY) - PAŹDZIERNIK 2019

 

KURSY ORGANIZOWANE W RAMACH REKONWERSJI MON

 

Zapraszamy Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń (do celów szkoleniowych, sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Polecany również dla Osób , które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa. Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych i innych Służb Mundurowych .

 

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

 

Organizator: Ośrodek Szkoleniowy AGVO (wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 913 K)

 

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie.

 

Najbliższe terminy:

 

16-17 listopada 2019r. (sobota - niedziela) oraz 22-24 listopada 2019r. (piątek-niedziela)

            

           16 listopada  (sobota) godz. 09:00-18:00

           17 listopada (niedziela) godz. 8:00-18:00

           22 listopada (piątek) godz. 17:00-22:00

           23 listopada (sobota) godz. 8:00-18:00

           24 listopada  (niedziela) godz. 8:00-18:00

            + 1 dzień praktyk w strzelnicy AGVO, ul. Puławska 561

 

zajęcia w dniach 16-17 listopada 2019r. zawierają kurs prowadzącego strzelanie

 

 

 

W ramach 60 godzin kursu instruktora zawarto 24 godziny lekcyjne z kursu prowadzącego strzelanie. Osoby posiadające już uprawnienie prowadzacego strzelanie zwolnione są z uczestnictwa w tych zajęciach.

 

W programie kursu instruktora strzelectwa uwzględnione jest szkolenie z zakresu strzelania sportowego i bojowego przy wykorzystaniu broni: bocznego i centralnego zapłonu : pistolety, pistolety maszynowe (broń samoczynna), karabinki i strzelby gładkolufowe m.in. 110 strzałów – Kałasznikow, Beryl, Glock, PM98 Glauberyt, MP15, Mossberg.Ukończenie kursu instruktora uprawnia do prowadzenia szkoleń strzeleckich z pojedynczą osobą bądź grupą osób na wszelkiego rodzaju strzelnicach, w jednostkach szkoleniowych podległych MON, MSWiA oraz wszelkich innych organizacjach oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

 

Kończąc kurs instruktora strzelectwa otrzymujemy:

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu instruktora strzelectwa
 • legitymację instruktora strzelectwa
 • legitymację prowadzącego strzelanie
 • certyfikat udziału w szkoleniu pierwszej pomocy z elementami TC3 (ratownictwo taktyczno – bojowe).

 

Miejsce szkolenia: Strzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa

e-mail: szkolenia@agvo.pl

 

AGVO zapewnia doskonałą jakość realizowanych kursów uwzględniając komfort i wygodę uczestników. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się w jednym obiekcie i realizowane są przez trenerów i instruktorów z ogromnym doświadczeniem. Dysponujemy w pełni wyposażoną salą wykładową, dwoma osiami strzeleckimi posiadającymi 12 stanowisk oraz wszelkim niezbędnym osprzętem potrzebnym do przeprowadzenia kursu.

* Szczegółowe objaśnienia odnośnie wszystkich zawartych informacji można uzyskać pod adresem e-mail: szkolenia@agvo.pl

 

Dla kursantów spoza Warszawy specjalna oferta noclegów, w pobliżu (300m) od strzelnicy.

 

 

Ważna informacja dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń!

 

Szanowni Państwo,

 

W linku poniżej prezentujemy dzisiejszy komunikat Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego związany z  wymogami dokumentacyjnymi niezbędnymi do otrzymania pozolenia na broń w postępowaniach administracyjnych Komendy Stołecznej Policji i Komend Wojewódzkich Policji.

 

[KOMUNIKAT1]

[KOMUNIKAT2]

 

 


 

 

 

BADANIA LEKARSKIE DO POZWOLENIA NA BROŃ!

 

 

 

Przychodnia Medycyny Pracy i Lecznictwa GADMED zaprasza członków i sympatyków Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA do skorzystania ze specjalnej oferty.

 

Na hasło „IGLICA" wykonamy w cenie promocyjnej komplet badań niezbędnych do ubiegania się o pozwolenie na broń - zakończonych wydaniem orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Wystarczy powołać się na Stowarzyszenie w trakcie rejestracji telefonicznej lub będąc na miejscu w przychodni.

 

W zakres badania wchodzą:

 

 • konsultacja u lekarza orzecznika
 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja psychologiczna
 • konsultacja psychiatryczna
 • badanie pola widzenia


Badania w promocyjnej cenie odbywają się w czwartki. Zapisy na wizyty prowadzi Rejestracja pod nr tel. (22) 829 93 52/53.

Zapraszamy do naszej przychodni na V piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Centrum Warszawy, tuż przy stacji Metra Świętokrzyska.

Strona przychodni: http://www.gadmed.pl/kontakt

Na badania prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.