Kalendarz najbliższych zawodów

Licencje zawodnicze

LICENCJA STRZELECKA:

Po uzyskaniu patentu strzeleckiego zawodnik powinien wystąpić o wydanie licencji zawodniczej, która jest
dokumentem kwalifikującym posiadacza do aktywnego współzawodnictwa sportowego - licencja pozwala
zawodnikowi na start w każdych otwartych zawodach strzeleckich na terenie całego kraju.

1. Aby uzyskać licencję należy dostarczyć do klubu:

  • zdać egzamin na patent strzelecki,
  • kopię orzeczenia o nadaniu patentu,
  • dostarczyć do Klubu (mailowo) potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie licencji w kwocie 50 zł na konto Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA (nr konta w zakłace KONTAKT).

2. Aby przedłużyć licencję należy:

  • złożyć wniosek o przedłużenie licencji na portalu PZSS,
  • dostarczyć do Klubu (mailowo) potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie licencji w kwocie 50 zł na konto Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA (nr konta w zakładce KONTAKT).

Patent otrzymuje się bezterminowo, natomiast licencja wydawana jest na określony rok kalendarzowy i aby ją przedłużyć należy w danym roku odbyć odpowiednią ilość startów w zawodach, zgodnie z posiadaną licencją, zgłoszonych do kalendarza
zawodów PZSS lub związków wojewódzkich, zgodnie z posiadaną licencją.

Oba dokumenty przyznawane są wyłącznie osobom zrzeszonym w klubach przynależących do PZSS i są niezbędne do pełnego korzystania z przynależności do Stowarzyszenia i PZSS oraz do późniejszego
ubiegania się o broń.