Kalendarz najbliższych zawodów

Egzamin na patent strzelecki

Uprzejmie informujemy, że na strzelnicy AGVO odbędzie się egzamin na patent strzelecki.

Termin: 8 czerwca 2024r. (sobota)
Godzina: 9:00
Konkurencje: pistolet, karabin, strzelba


Egzamin obejmuje:

  • część teoretyczną: test jednokrotnego wyboru (10 pytań)
  • część praktyczną: pistolet (25m), karabin pneumatyczny (10m) oraz strzelba (10m - cel metalowy)

Objaśnienie:

  • Egzamin z pistoletu: pistolet bocznego zapłonu (Margolin/Hammerli)
  • Egzamin z karabinu: karabin pneumatyczny
  • Egzamin ze strzelby: strzelba gładkolufowa (cel-metalowy)


Warunki uczestnictwa w egzamine:

  • ukończone 18 lat
  • minimum 1- miesięczny staż w klubie o charakterze strzeleckm zrzeszonym w PZSS
  • ukończony kurs na patent strzelecki
  • wypełnienie wniosku o nadanie patentu strzeleckego, który następnie należy dostarczyć do biura klubu macierzystego w celu podpisu przez kierownika (wniosek należy dostarczyć do klubu na min. 1 dzień przed egzaminem - dotyczy członków IGLICY)
  • zdobycie orzeczenia lekarza medycyny sportowej (lekarz będzie obecny w dniu egzamnu - 8:30-9:00)

UWAGA!

Zapisy na egzamin na patent strzelecki są możliwe wyłącznie poprzez portal informatyczny PZSS!*

Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem!

 

Logowanie do systemu:

Adres: portal.pzss.org.pl
Login: adres e-mail
Hasło: PESEL

* w raze wystąpienia problemów z logowanem prosimy o niezwłoczny kontakt: biuro@iglica.waw.pl

 

UWAGA! 
Bezpośrednio po zakończonym egzaminie na strzelnicy AGVO będzie możliwość zrobienia kompletu badań do pozwolenia na broń (m.in. badanie psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne).

 

SZKOLENIE Z KARABINU PNEUMATYCZNEGO:

W związku z tym, iż na egzaminie z karabinu strzelania odbywają się z karabinu pneumatycznego, na strzelnicy AGVO udostępnione zostaną ww. jednostki broni w dniach :

maj 2024r.
16:15-22:00 (zajęcia co 15 minut)

Szkolenie trwa 15 min. Koszt: 35 zł

Zapisy : (22) 499 63 58

 

Ilość osób podczas szkolenia: 6 osoby