Kalendarz najbliższych zawodów

Egzamin na patent strzelecki

Uprzejmie informujemy, że na strzelnicy AGVO odbędzie się egzamin na patent strzelecki.

Termin: 26.04.2020r. (niedziela)
Godzina: 8:00
Konkurencje: pistolet, karabin, strzelba


Egzamin obejmuje:

  • część teoretyczną: test jednokrotnego wyboru (10 pytań)
  • część praktyczną: pistolet (25m), karabin pneumatyczny (10m) oraz strzelba (10m - cel metalowy)

Objaśnienie:

  • Egzamin z pistoletu: pistolet bocznego zapłonu (Margolin/Hammerli)
  • Egzamin z karabinu: karabin pneumatyczny
  • Egzamin ze strzelby: strzelba gładkolufowa (cel-metalowy)


Warunki uczestnictwa w egzamine:

  • ukończone 18 lat
  • minimum 3 miesięczny staż w klubie o charakterze strzeleckm zrzeszonym w PZSS
  • ukończony kurs na patent strzelecki
  • wypełnienie wniosku o nadanie patentu strzeleckego, który następnie należy dostarczyć do biura klubu macierzystego w celu podpisu przez kierownika (wniosek należy dostarczyć do klubu na min. 1 dzień przed egzaminem - dotyczy członków IGLICY)
  • zdobycie orzeczenia lekarza medycyny sportowej (lekarz będzie obecny w dniu egzamnu - 7:30-9:00)

UWAGA!

Zapisy na egzamin na patent strzelecki są możliwe wyłącznie poprzez portal informatyczny PZSS!*

Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem!

Logowanie do systemu:
Adres: portal.pzss.org.pl
Login: adres e-mail
Hasło: PESEL

* w raze wystąpienia problemów z logowanem prosimy o niezwłoczny kontakt: biuro@iglica.waw.pl

[INSTRUKCJA ZAPISU NA PATENT STRZELECKI]

SZKOLENIE Z KARABINU PNEUMATYCZNEGO:

W związku z tym, iż na egzaminie z karabinu strzelania odbywają się z karabinu pneumatycznego, na strzelnicy AGVO udostępnione zostaną ww. jednostki broni w następujących dniach i godzinach:

(termin do uzgodnienia)
(termin do uzgodnienia)
Koszt szkolenia:

Czas szkolenia:

Ilość osób podczas szkolenia: 2 osoby