Kalendarz najbliższych zawodów

Użycie broni palnej w sytuacji zagrożenia życia

UŻYCIE BRONI PALNEJ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA

 

 

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego (IV KK 116/17) cyt : "Osoba napadnięta ma prawo odbierać zamach wszelkimi dostępnymi środkami, które są konieczne do zmuszenia napastnika do odstąpienia od kontunuowania zamachu oraz w myśl definicji "obrony koniecznej".

Wychodząc naprzeciw oczekiwanion osób posiadających uprawnienia do posiadania broni palnej, lub przeszkolonych w tym zakresie , dostosowaliśmyszkolenie do potrzeb zainteresowanych.

Termin : wkrótce

Szkolenie obejmować będzie :

  • wydobycie broni palnej "pistolet" z kabury (odsłonięta, zasłonięta)
  • wprowadzenie naboju do komory nabojowej w broni palnej
  • przemieszczanie się z bronią palną
  • oddanie strzału w kierunku napastnika, przestrzegając granic obrony koniecznej

Pytania/ zapisy

Sylwia Kolano
Tel. (22) 499 63 58
szkolenia@agvo.pl