Kalendarz najbliższych zawodów

Kurs prowadzący Strzelanie

 

 

KURS PROWADZĄCY STRZELANIE
m.in. DLA MUNDUROWYCH

 • członków klubów strzeleckich
 • posiadaczy broni
 • pasjonatów strzelectwa

KURSY ORGANIZOWANE W RAMACH REKONWERSJI MON

 

TERMIN KURSU  

Termin :  www.agvo.pl 

 

 

  

 

Zapraszamy Osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa , ubiegające się o pozwolenie na broń ( do celów szkoleniowych , sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych , innych Służb Mundurowych .

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

Organizator: Ośrodek Szkoleniowy AGVO (wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 913 K)

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie.

 

Dla kursantów spoza Warszawy specjalna oferta noclegów , 300m od strzelnicy.

Konkurencyjne ceny !

Legitymacja Prowadzącego Strzelanie w cenie kursu!

 • Wymagania:
 • ukończone 21 lat,
 • umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
 • dobry stan zdrowia,
 • wypełnienie zgłoszenia,
 • dokonanie opłaty za kurs

      

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie", wydawanym przez ZG LOK, które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 • A. – pneumatycznej;
 • B. – palnej bocznego zapłonu;
 • C. – palnej centralnego zapłonu;
 • D. – maszynowej (pistolet);
 • E. – samoczynnej;
 • F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)
 • G. – gładkolufowej

Uprawnienie " Prowadzący Strzelanie ", opisane jest w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm.)

Kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

Ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r., z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi,
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic,
Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r., z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi,
Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.
Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE '' do prowadzenia szkoleń strzeleckich,
w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Miejsce szkolenia: Strzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa

E-mail: szkolenia@agvo.pl

Organizator zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do uczestnictwa w kursie.

DODATKOWO:

Kurs składa się z wykładów obejmujących przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne obejmują prowadzenie strzelań oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Całość zakończona jest egzaminem przeprowadzonym w dniu szkolenia.

Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna w warunkach działań specjalnych ( rany postrzałowe i powybuchowe ). Trening praktyczny, symulacje sytuacji kryzysowych.

AGVO zapewnia doskonałą jakość realizowanych kursów uwzględniając komfort i wygodę uczestników. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się w jednym obiekcie i realizowane są przez trenerów i instruktorów z ogromnym doświadczeniem. Dysponujemy w pełni wyposażoną salą wykładową, dwoma osiami strzeleckimi posiadającymi 12 stanowisk oraz wszelkim niezbędnym osprzętem potrzebnym do przeprowadzenia kursu.

Dla kursantów spoza Warszawy specjalna oferta noclegów , 300m od strzelnicy.

Więcej informacji pod numerem tel. (22) 499 63 58 / (22) 224 10 20.

Zgłoszenia: szkolenia@agvo.pl