Kalendarz najbliższych zawodów

Kurs Instruktor Strzelectwa

KURS - INSTRUKTOR STRZELECTWA (SPORTOWY, BOJOWY)
m.in. DLA MUNDUROWYCH

  • członków klubów strzeleckich
  • posiadaczy broni
  • pasjonatów strzelectwa

     

KURSY ORGANIZOWANE W RAMACH REKONWERSJI MON

Termin: 29-31 stycznia 2021 

  • 29.01.2021 (piątek) godz. 17:00-22:00
  • 30.01.2021 (sobota) godz. 09:00-18:00
  • 31.01.2021 (niedziela) godz. 09:00-16:00

 

 

+ 1 dzień praktyk w strzelnicy AGVO, ul. Puławska 561

 

 

    

Zapraszamy Osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa , ubiegające się o pozwolenie na broń ( do celów szkoleniowych , sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych , innych Służb Mundurowych .

UWAGA! Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

Organizator: Ośrodek Szkoleniowy AGVO (wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 913 K)

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie.

Dla kursantów spoza Warszawy specjalna oferta noclegów, 300m od strzelnicy.

​W ramach 60 godzin kursu instruktora zawarto 24 godziny lekcyjne z kursu prowadzącego strzelanie. Osoby posiadające już uprawnienie prowadzacego strzelanie zwolnione są z uczestnictwa w tych zajęciach.

W programie kursu instruktora strzelectwa uwzględnione jest szkolenie z zakresu strzelania sportowego i bojowego przy wykorzystaniu broni: bocznego i centralnego zapłonu : pistolety, pistolety maszynowe (broń samoczynna), karabinki i strzelby gładkolufowe m.in. 110 strzałów – Kałasznikow, Beryl, Glock, PM98 Glauberyt, MP15, Mossberg.Ukończenie kursu instruktora uprawnia do prowadzenia szkoleń strzeleckich z pojedynczą osobą bądź grupą osób na wszelkiego rodzaju strzelnicach, w jednostkach szkoleniowych podległych MON, MSWiA oraz wszelkich innych organizacjach oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Kończąc kurs instruktora strzelectwa otrzymujemy:

zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu instruktora strzelectwa
legitymację instruktora strzelectwa

Miejsce szkolenia: Strzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa

e-mail: szkolenia@agvo.pl

AGVO zapewnia doskonałą jakość realizowanych kursów uwzględniając komfort i wygodę uczestników. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się w jednym obiekcie i realizowane są przez trenerów i instruktorów z ogromnym doświadczeniem. Dysponujemy w pełni wyposażoną salą wykładową, dwoma osiami strzeleckimi posiadającymi 12 stanowisk oraz wszelkim niezbędnym osprzętem potrzebnym do przeprowadzenia kursu.

* Szczegółowe objaśnienia odnośnie wszystkich zawartych informacji można uzyskać pod adresem e-mail: szkolenia@agvo.pl