Kalendarz najbliższych zawodów

Wpis do klubu

BROŃ DO CELÓW SPORTOWYCH I KOLEKCJONERSKICH:

Warunkami ubiegania się o własną broń do celów sportowych są m.in.:

 • Przynależność do Stowarzyszenia należącego do PZSS (np. takiego jak IGLICA).
 • Uzyskanie patentu strzeleckiego (nasz klub prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu).
 • Uzyskanie licencji zawodnika
 • W przypadku pozwolenia na broń kolekjonerską: przynależność do sekcji kolekcjonerskiej.
 • Wykonanie badań lekarskich


Pełną listę wymagań znaleźć można także m.in. na stronie Wydziału Postępowań Administracyjnych KSP.  

Jesteśmy Stowarzyszeniem zrzeszającym osoby, których pasją jest strzelectwo. Można u nas strzelać zarówno rekreacyjnie jak i sportowo!
Zajmujemy się nauką strzelania z broni krótkiej, długiej i gładkolufowej.

Na bieżąco monitorujemy kolejne etapy przygotowań do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych i kolekcjonerskich!

Pomagamy w uzyskaniu patentu strzeleckiego, pozwolenia na broń do celów sportowych i kolekcjonerskich, dokumentów prowadzącego strzelanie, instruktora strzelecta oraz sędziego strzelectwa sportowego.

Jak zostać członkiem klubu?

 • Wnieść opłatę członkowską, która zawiera:
  * jednorazowe wpisowe,
  * składkę roczną Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA - obejmującą dany rok kalendarzowy,
  * obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawodnika - obejmującą dany rok kalendarzowy,
  * składkę roczną Warszawsko-Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego - obejmującą dany rok kalendarzowy.
 • Wypełnić i złożyć deklarację członkowską, która zostanie następnie rozpatrzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Należy odbyć 4 udokumentowane treningi strzeleckie na strzelnicy AGVO. (po wpłacie wpisowego i złożeniu deklaracji)

Niezbędne dokumenty:

[DEKLARACJA CZŁONKOWSKA]

[STATUT STOWARZYSZENIA STRZELECKIEGO IGLICA]

[Kluzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO]
 

Korzyści z przynależności do naszego Stowarzyszenia:

Członkowie Stowarzyszenia mogą korzystać na strzelnicy AGVO z następujących zniżek:

 • Specjalne poniedziałkowe , środowe i  piątkowe treningi dla osób korzystających z broni klubowej, w ramach których 1h na torze kosztuje 10 zł + koszt zużytej amunicji
 • Dla osób korzystających z broni własnej wynajęcie toru na 1 h od poniedziałku do piątku kosztuje 20 zł + tarcze
 • Zniżka na amunicję sportową 25% zniżki od aktualnego cennika na stronie https://www.agvo.pl/
 • Zniżka na amunicję 9 mm 30% zniżki od aktualnego cennika na stronie https://www.agvo.pl/
 • Znizka na 6 miesięczne karnety(cennik na stronie www.agvo.pl).
 • Możliwość uczestnictwa w zawodach strzeleckich (prowadzone są klasyfikację dla osób początkujących - bez patentu i doświadczonych posiadajacych licencję strzelecką)
 • Możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach bojowo-taktyczno - dynamicznych (zniżka dla klubowiczów)
 • Możlwiość uczestnictwa w kursach na prowadzącego strzelanie, instruktora, sędziego strzelectwa sportowego.

 


 

KURS I EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI:

Stowarzyszenie Strzeleckie IGLICA organizuje kursy na patent strzelecki, które składają się z dwóch
części, podzielonych na dwa dni:

 • część teoretyczna– obejmuje obszerny zakres teorii, m.in. omówienie przepisów prawnych regulujących posiadanie broni w Polsce oraz przepisów sportowych określających zasady
  uprawiania sportu strzeleckiego, przepisy bezpieczeństwa, budowę broni.
 • część praktyczna – zajęcia na strzelnicy

Egzamin na patent przeprowadzany jest przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego w terminie i
miejscu zatwierdzonym przez Związek. Egzamin składa się z części teoretycznej (test wyboru) oraz
praktycznej (strzelanie). Aby podejść do egzaminu trzeba należeć do PZSS (za pośrednictwem klubu)
min. 3 miesiące.

Do egzaminu na patent można podejść po 1 miesiącu od przyłączenia się do klubu.

Przed egzaminem do klubu dostarczyć należy wniosek patentowy wypełniony w odpowiednich
polach i podstemplowany przez lekarza medycyny sportowej. Po potwierdzeniu przez klub członkostwa na
wniosku jest on zwracany zawodnikowi.

W dniu egzaminu należy przedstawić komisji egzaminacyjnej:

 • wypełniony wniosek patentowy (potwierdzony przez klub i lekarza);
 • dowód wniesienia opłaty za egzamin w kwocie 400 zł na konto PZSS
 • dowód tożsamości.

Patent jest podstawowym dokumentem potwierdzającym umiejętności strzeleckie i kwalifikacje sportowe
zawodnika.


 

LICENCJA STRZELECKA:

Po uzyskaniu patentu strzeleckiego zawodnik powinien wystąpić o wydanie licencji zawodniczej, która jest
dokumentem kwalifikującym posiadacza do aktywnego współzawodnictwa sportowego - licencja pozwala
zawodnikowi na start w każdych otwartych zawodach strzeleckich na terenie całego kraju.

Aby uzyskać licencję należy dostarczyć do klubu:

 • wypełniony wniosek licencyjny (jest on składany do Związku przez klub).
 • kopię orzeczenia o nadaniu patentu.
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie licencji w kwocie 50 zł na konto Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA

Patent otrzymuje się bezterminowo, natomiast licencja wydawana jest na określony rok kalendarzowy i aby ją przedłużyć zawodnik jest zobowiązany w danym roku brać udział w zawodach. 

Oba dokumenty przyznawane są wyłącznie osobom zrzeszonym w klubach przynależących do PZSS i są
niezbędne do pełnego korzystania z przynależności do Stowarzyszenia i PZSS oraz do późniejszego
ubiegania się o broń.

 


 

KONTAKT:

Wszelkie zapytania i prośby kierujemy do Stowarzyszenia wyłącznie drogą mailową (biuro@iglica.waw.pl). Jedynie kontakt pisemny może być odpowiednio katalogowany i pomocny w przygotowaniu rzetelnej odpowiedzi.